פרק א מהו שינוי?

האם יש צורך להגדיר 'שינוי' ? מושג זה כה שגור בפינו וכה מובן מאליו , עד שנראה לכאורה שאין צורך להגדירו . במסגרות ארגוניות וחברתיות הוא מוכרז כיעד ובסיסמה . קודם מינוים או לאחר היכנסם לתפקיד , מצהירים מנהלים על תוכניותיהם לחדש ולשנות . את דגל השינוי מניפות בגאווה גם מפלגות המבקשות את קולו של הבוחר . בישראל נקראה , כזכור , מפלגה פוליטית בשם . 'שינוי' המונח רווח מאוד בתקשורת הבין אישית , ודומה כי כל אדם מבין היטב את משמעותו ואת השלכותיו . ובכל זאת , משמש המונח לציון מגוון רחב כל כך של תופעות , שמן הראוי לתחום את גבולותיו ולחדד את משמעותו . בפרק זה יוצגו מורכבותו של המושג ורב גוניותו . על פי הגדרתו הפורמלית 'שינוי' הוא המרת מצב אחד במצב אחר . ב"מצב" כוונתנו לפעילויות , להתנהגויות , לרגשות , לעמדות או לסביבה פיסית ( מבנה , טכנולוגיה , מיקום ;( 'וכו מצב שהיה קיים בזמן נתון ואינו קיים עכשיו או שצורתו או תוכנו אחרים משהיו , הוא מצב שחל בו שינוי . עיון מדוקדק בהגדרה זו חושף את מורכבותה ואת הבעייתיות שבה . משתמע ממנה , למעשה , שאין בעולם קביעות אלא אך ורק שינוי , שהרי במציאות אין דקה אחת זהה לבאה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן