מבנה הספר

בספר שני חלקים . בחלק הראשון , המכיל את ארבעת הפרקים הראשונים , ינותחו המושגים העיקריים שאשתמש בהם לאורך הספר : המושג 'שינוי' והמושג 'התנגדות . 'לשינוי בפרקים אלו ייבחנו משמעויותיהם המורכבות של מושגים אלו , יוצגו הגדרותיהם ותוצע טקסונומיה של תופעותיהם . בפרק הראשון יוגדר המושג 'שינוי' ויאופיינו סוגיו השונים . בפרק השני ייבחנו הגורמים המאיצים את החלתו של שינוי , התהליכים להכנסת שינויים והדינמיקה של השינוי . הפרק השלישי יסקור את תופעות השינוי העיקריות הרווחות כיום בחברה , תופעות שיש להן השפעה על עולם העבודה . ביטוייה המגוונים של ההתנגדות לשינוי יוצגו וינותחו בחלקו הראשון של הפרק הרביעי . בסיומו של פרק זה יוצגו היציבות והשינוי כשני פנים דיאלקטיים של המציאות האנושית . ארבעת הפרקים הראשונים הם פרקי התשתית של הספר . בחלק השני של הספר , שהוא חלקו המרכזי , יפורטו גישות שונות המסבירות את תופעת ההתנגדות לשינוי . משבע נקודות מבט תאורטיות תיבחן תופעה זו : גישה תאורטית שבמוקדה תפיסה ראליסטית או תפיסה מוטעית שהשינוי או תהליך הפעלתו יסב נזקים לפרט או לארגון ; הסברים המתבססים על המושגים איבוד שליטה וא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן