הפרדוקס ופתרונו כיצד חלים שינויים כה רבים למרות ההתנגדות הטבעית?

לפילוסוף היווני הקדום הרקליטוס 480-540 ) לפנה"ס ) מיוחס המשפט רב המשמעות " הכול . "זורם כל דבר נמצא בתנועה ומשתנה השתנות מתמדת , ואין דבר קבוע וזהה לאורך זמן איננו" ) יכולים להניח את רגלנו באותו נהר פעמיים , כי בכל עת מים אחרים זורמים . ( "בו אמנם הרקליטוס כיוון את דבריו בעיקר לעצמים פיסיים ולתופעות טבע שונות , אבל דבריו יפים גם לתופעות החברתיות והפסיכולוגיות . העולם כולו על כל הווייתו והתרחשויותיו שרוי בתהליך מתמיד של תנועה , של שינוי , של תמורות . אין מצב הנשאר קבוע ויציב . ביטוי מודרני לזרימה המתמדת נתן בשנת 1970 אלווין טופלר בספרו הלם העתיד . כותרת חלקו הראשון של הספר היא מלתל של הקבע . כותרת זו מסכמת את אחד הנושאים המרכזיים בספר — עולמנו מצוי בזרם גואה של שינויים . התמורות התכופות הן המאפיינות את האדם בן זמננו , ולא הקבע והיציבות . הפתגם "הגורם הקבוע ביותר בחיינו הוא השינוי" מצביע על חוויית השינוי השלטת בחיי כולנו . בתקופה שכזו נשמע המושג 'התנגדות לשינוי' ארכאי . כיצד ייתכנו מהפכות כה משמעותיות , אם מטבע בריאתו נוטה האדם לדחות שינויים ? כל התמורות הן מעשה ידיהם של אנשים , של אנשים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן