תודות

שלוחות לכל מי שתמכו וסייעו בכתיבת ספר זה . בראש ובראשונה אני מודה לסטודנטים הרבים והיקרים שלי מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן שהרעיון והדחף לכתוב את הספר נולד בעקבות הרצאות וסמינריונים שהעברתי להם . לא אוכל , לצערי , למנות את שמותיהם של כל אותם סטודנטים שבמסגרת שיעורים אלו תרמו רעיונות רבים ששובצו בספר . אציין מהם את הראויים להוקרה מיוחדת : עמית חזקיה פז , אפרת גולדרט , ליאת הורטיג ובועז שליט , שעברו על חלקים מכתב היד והעירו הערות מועילות . תודות לעמיתי במחלקה לפסיכולוגיה שעודדו אותי וחלקו עמי את רעיונותיהם . תודה לד"ר תמיר כספי שהאיר את עיני בנקודות רבות , לד"ר יאיר המבורגר וכן למלכה טל ולישראל זק . הספר לא היה יכול לצאת לאור בלי מרצם וכישרונם של עובדי הוצאת אוניברסיטת בר אילן — המנהלת גב' מרים דרורי , ענת גל , אן למדן ורותי שמעוני , העורכת הלשונית , שעשתה רבות לשיפורו ולהבהרתו של כתב היד .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן