הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי

שאול פוקס הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי ) \ m פוק 0 בפסיכולוגיה של A / TV / M / ) לשעף הוצאת אוניברסיטת בר אילו , רמת גן SHAUL Fox RESISTANCE TO CHANGE THE PSYCHOLOGY OF  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן