נספח ב' תפילה מיוחדת שיש להוסיף בליל הסדר לפני פתיחת הדלת לאליהו הנביא

הבן החמישי שאינו יכול לשאול כנגד בן חמישי מדברת כנסת ישראל : בן השואה שנספה ואינו יכול לשאול לפיכך אנו שואלין בעדו , 'מדוע ' ? כבן התם אנחנו . ומה נאמר , מה נדבר , מה נצטדק ? אין לנו אלא ללכת אחרי רבי אלעזר בן עזריה שאמר , לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא " למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך " ( דברים טז . ( " ימי חייך " – ימי האור והטוב , " כל ימי חייך " – הלילות שבהם אבדו לנו בכורינו ולא בכורינו בלבד . וחייבין אנו לזכור את יציאת מצרים . וכנגד שאלתו אנו יושבין ודוממין . יושבין ודוממין וזוכרין את החושך . יושבין ודוממין , וזוכרין שקיימו בני עמנו צלם אלהים במאבק החיים . יושבין ודוממין וזוכרין אנו את לילות הפסח . ביער , בגטו ובמחנה . אנו זוכרין את ליל הסדר שבו קמו ומרדו בגטו ורשא . ( מרימים את כוסו של אליהו ) יושבין ודוממין אנו מעבירין מיד ליד כוס הגאולה , כוסו של אליהו . אנו מזכירין את שיבת בני עמנו לציון ראשית צמיחת גאולתנו . אנו מוזגין את הכוס בתקווה שבזכות מעשינו תקרב שעת גאולתנו .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים