נספח א' מחוץ לדרך ההיסטורית

שני חגים : 'קטנים' ראש חודש וט " ו בשבט שני חגים-למחצה בלוח השנה הליטורגי היהודי אינם זוכים ליחס בגוף הספר הזה בעיקר משום שהם אינם מגלמים את הדרך היהודית של העם היהודי כפי שעושים זאת החגים האחרים . שני הימים הקדושים הללו נחשבים בכלליות כקטנים יותר גם בעיני יהודים שומרי מצוות . אלה הם ראש חודש ( היום הראשון של כל חודש ) וט " ו בשבט , המתואר בתלמוד כראש השנה לאילנות . ייתכן שמעמדם של הימים הללו כחגים 'קטנים' מוכיח את הטענה המרכזית של הספר הזה . אותם ימים קדושים אשר מבטאים את המאורעות הגדולים , המתחים והסוגיות של החוויה ההיסטורית היהודית הופכים להיות חגים מרכזיים גם אם הם נולדים מאוחר יותר בהיסטוריה . אותם חגים שאין להם בולטות היסטורית דוהים אפילו אם מקורם מקראי . ראש חודש : תאריכו והשפעתו על לוח השנה העברי הלוח העברי מבוסס בראש ובראשונה על המחזור הירחי . כשהירח מקיף את כדור הארץ , ישנו רגע שבו הירח נמצא בדיוק בין כדור הארץ לבין השמש ( אבל לא באותו מישור , משום שזה היה יוצר ליקוי ירח . ( באותו זמן , שהוא ההתלכדות של הירח עם השמש , הירח לא נראה . אחר כך הוא מופיע מחדש . הרגע הזה נקרא המולד...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים