פרק עשירי הפרדיגמה המנותצת: יום השואה

כאשר עלו הנאצים לשלטון בשנת , 1933 הם פתחו במתקפה הרסנית על העם היהודי . כאשר אומות ועמים אחרים לא גילו התנגדות , המתקפה התרחבה . בין 1939 1945-ל נהרגו כשישה מיליון יהודים , שליש מהאוכלוסייה היהודית בעולם . 1939-ב השואה היתה יותר מאשר התקפה על העם היהודי , יותר מאשר החלטה להרוג כל יהודי ויהודי בעולם באשמת עצם קיומו . רצח העם הנאצי היה התקפה שיטתית על הערכים שמייצגים העם היהודי והדרך היהודית . דבר אחד הוא לגרש מיליוני בני אדם אל מותם . דבר אחר הוא להציע אאוסוייס ( כרטיס פטור ) לאדם התומך באישה ובאם ולהכריח אותו לשלח אחת מהן למוות . דבר אחד הוא לרצוח מיליוני אנשים במחנות השמדה ; דבר אחר הוא למספר אותם , להשפיל אותם , להפוך אותם למוזלמנים , כלומר " מסה אנונימית ... של לא-אנשים הצועדים ועובדים בדממה , הניצוץ האלוהי מת בתוכם , ריקים כבר מכדי לסבול באמת . אני מהסס לקרוא להם חיים : אני מהסס לקרוא למותם מוות , שבפניו אין להם שום פחד , מכיוון שהם עייפים מכדי להבין ... נוכחותם חסרת הפנים ... שדופים ... בראש מורכן ובכתפיים מעוגלות , כשבפניהם ובעיניהם לא נראית אפילו שארית של מחשבה . " דבר אחד הוא ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים