פרק ראשון החגים כדרך היהודית

הדת היהודית מדגישה את החיים כאן ועכשיו . בו בזמן מתעקשת המסורת היהודית כי המטרה הסופית של השגת גן העדן מחדש ראויה לנאמנותנו ולמאמצינו . היהדות היא הדרך להביא את האנושות מן העולם כפי שהוא עכשיו לעולם של השלמות הסופית . כדי להגיע מכאן לשם , יש צורך הן במטרה והן בתהליך שיניעו את בני האדם לאורך המסע הקשה של ההיסטוריה . ביהדות מספקים החגים את שני אלה . אל מול רוע וסבל נרחבים , מלמדים הימים הקדושים את הרעיון המרכזי של הגאולה . הם ממחישים את הרעיון והוא נשאר אמיתי על ידי המחזה מחדש של האירועים הגדולים של ההיסטוריה היהודית , אשר מאשרים את התקווה הזאת . בתוך מגוונם משלבים החגים חוויות חיים עשירות המקיימות את היכולת האנושית לדבוק בדרך . הימים המקודשים מעניקים תזונה לחיים הרוחניים ומימד של עומק לחיים הגשמיים . הימים הקדושים מספקים רישום של המאבק להיות נאמנים לברית . בעודם מתעדים את ההיסטוריה , הם מזקקים את מוסרי ההשכל שנלמדו לאורך הדרך , ומפני שהם פופולריים , הופכים החגים את החלום ואת תהליך הגשמתו לקניינו של העם כולו . חגי החזון יציאת מצרים היא אירוע הליבה של ההיסטוריה היהודית ושל הדת היהודית והר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים