הדרך היהודית החיים וההיסטוריה במעגל החגים

יצחק גרינברג הוצאת ראובן מס ירושלים הדרך היהודית הרב יצחק גרינברג הדרך היהודית החיים וההיסטוריה במעגל החגים הרב יצחק גרינברג  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים