מועד, הר מועד.

- הר מועד נזכר במקרא במשל על מלך בבל וירידתו שאולה' שבישי יד' יג יד : ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון אעלה על במתי עב אדמה לעליון . לדעת מפרשי ימי הביניים כוונת השם הר מועד להר ציון' שהוא הר מועדי הי ( תהי עד'ב'ד ' ( והוא מכונה גם ירכתי צפון ( תה' מח'ג . ( אבל הכינוי ירכתי צפון הניתן להר ציון במזמור מח' הוא בגדר שאילת תמונה מיתולוגית עתיקת יומין ; והמשל על מלך בבל ( יש' יד' ד כא ) הוא כולו צירוף של ציורים מיתולוגיים כלליים שאין להם זיקה מיוחדת לארץ ישראל . שימושי לשון המזכירים את הכתוב במקרא מצויים בכתבי אוגרית . בעלילת בעל , 111 AB ) שוי ( 20 ' 14 נזכר פחיר מעד' היינו אספת האלים הנועדים בהר לל ( ער לל ) בראשותו של אל . כן נזכר בכתבים מרובים אחרים מרים צפן או צררת צפן' כנראה הכוונה לירכתי צפון שהוא הר המשמש מקום מושבו של בעל' ואין הר זה אלא Mons casius ( הוא גיבל אל אקרע ) הקירח שמצפון לאוגרית ( ע"ע בעל צפון . ( הר זה נחשב למקום מושבו של בעל עוד בתקופה הפרסית' כפי שמתברר מתעודה ארמית הכתובה בכתב דימוטי מהמאה הדי  אל הספר
מוסד ביאליק