מגדו.

— נא ] העיר ותולדותיה . . 1 — אחת הערים החשובות ביותר בעמק יזרעאל בתקופה הכנענית ובתקופה הישראלית . תלה הנישא של מגידו' הוא תל אל מתסלם ( ועיי לקמן ב' ' ( 1 חולש על מוצא נחל עירון ( ואדי עארה ' ( ששימש בימי קדם המעבר הראשי בדרך הים בין השרון לעמק יזרעאל . לרגלי מגידו התפצלה דרך זו לשלושה סעיפים עיקריים . א . צפונית מערבית דרך יקנעם לעמק עכו ולחוף הפיניקי ; ב . צפונית מזרחית דרך אנחרת לכינרת , לחצור ומשם לדמשק או לבקעת הלבנון ; ג . מזרחה לבית שאן ומשם לעבר הירדן ולדמשק . במשך שנות קיומה' שהן כשלושת אלפים שנה' היתה מגידו אחת מנקודות המפתח האסטרטיגיות החשובות ביותר בארץ ישראל וסביבה התנהלו קרבות רבים ; וע"ע מגידו' בקעת מגידו . מגידו נזכרת בתעודות המצריות והיא קרויה שם מכת ( י . ( במכתבי אל עמארנה ובלוחות תענך היא נקראת , Magidda ובכתובות האשוריות . Magidu — משמעות השם אינה ברורה' ואם מוצאו שמי נראה שהוא קשור בשורש גדד ( שעניינו מקום גדודים ) או מגד ( שעניינו מקום תבואה . ( במקרא באה גמ הצורה מגדון ( זכי יב'יא ' ( בתוספת ון , שהיא סופית הרגילה בשמות מקומות ; וע"ע שם' שמות . . 2 מן החפירו...  אל הספר
מוסד ביאליק