כושי.

— א ) שם אבי זקנו של יהודי בן נתניה אשר שלחו השרים אל ברוך בן נריה בדבר המגילה שכתב ירמיהו ( ירי לו'יד — . ( ב ) אבי הנביא צפניה ( צפיא'א . ( בשבעים : . Xova ( e ) i השם כשי ' היינו כושי ' בא בתעודות יב כשם של יהודי ( קאולי מס' ' 23 שוי ; 8 מסי ' 53 שוי . ( 4 כן נזכר השם כשי בכתובת פיניקית מאיפסמבול שבכוש מן המאה הוי לפםה"נ . ובצורה האשורית s ) Kusaa במקום ' ( sh בכתובת מגוזן . השם שבכתובות הוא ללא ספק מיסודו כינוי אתני ' ושמא זוהי גם משמעותו של השם כושי שבמקרא . אלא ששני האנשים המכובים בשם זה הם מרמי היחס שבירושלים ( ע"ע יהודי ; צפניה ;( וקשה שנקראו הללו בשם המורה על שייכות לעם זר' בין אם המכוון הוא כאן לכוש-נוביה או לכושים שבדרום ארץ ישראל ( ע"ע כוש' כושי [ ג . ([ סלושץ' אוצר' ; 64—63 ש 'בין" . ירושלים ב / ה ( תשט"ו ' ( יב—יד 1 ,,, ALII , Die Inschriften von Tell-Halaf , Berlin 1940 , 57 s . COWLEY , AP , 77 , 158 ; NOTH , IPN , 232 ; A . UNGNAD , apud WEIDNER ET הסורי ) ופנחו ( חוף הים התיכון ) - במגילת שאנהת . וכן רשומה הכתובת כשא על פסל מצרי שנמצא בקנאטיר' המתאר שבוי מאסיה . ואולי...  אל הספר
מוסד ביאליק