משקלי 'הפרסים'

משקלי 'הפרסים' ( הסימנים המטילים נקראים משמאל לימין ) : 64-1 סיסטמות אנפק ^ יית . האנ ? סט מורכב משתי קצרות וארוכה אחת , ובמשקל הטוני-משתי בלתי מנוגנות ומנוגנת אחת , כלומר : . _^ . 1 במקום הארוכה הותר להשתמש בשתי קצרות ובמקום שתי הקצרות - בארוכה אחת . ע"י כך נתגוון האנפסט והיה מופיע בארבע צורות ; א ^^ 1 , ב _ - ^ ג , ^^ ' . ^^ ד ח . _ > 0 במשקל הטוני מזדהה הצורה השניה עם . . י והצורה הרביעית-עם אמפיולרך . טור בן ארבעה אנפסטים נקרא רימטר אנפ !? טי , וזו מתכונתו : אחרי האנפסט השני יש צזורה והיא מחלקת את הטור לשני חלקים סימטריים . יש והאנפסט הרביעי מתקצר והדימטר מופיע בצורה זו : לדימטר לןטל ? ן 9 י זה קראו . paroemiacus צזורה לא היתה לו לטור הזה . טור בן שני אנפסטים נקרא : מונומטר אנפסטי . סיסטמה של אנפסטים מכילה כמה די ^ טרים אנפסטיים והיא מסתיימת ב ppDD . paroemiacus n לפקידה מופיע בין הדימטרים האנפסטיים שבסיםטמה-מונומטר אנפסטי . : 111-65 הקצב שבטורים האלה נקרא , ionicus a minore וזו צורתו :  אל הספר
מוסד ביאליק