מציורי "האגרטל (הקךאםר) הפרסי‭."‬ שתי דמויות סמליות: אטאטה, התגלמות הפיתוי והאשלייה, מעוררת את אסיד. למלחמה. אמן יווני (בן איטליה‭,(‬ שהי במאה הרביעית לפסה"נ, גייר על קןךאסר (כלי, ששימש למהילת יין במים) גדול את התכונה למסע דךיוס אל יוון. (נאפולי)