בן את אוךי?ב? מביא לנאופטולמוס אכיל‭??‬ שריון אכי‭?^‬ המת. בגיור הניתן בזה —צוייר על גבי כלי־חרס על ידי הצייר דוךיס, שיצר בראשית המאה החמישית - אנו רואים שריון של לוחם יווני בן תקופת המלחמות עם הפרסים. (וינה)