האלה אתנה מתאבלת על הללי אתונא. עמוד־וברון על גבי קנר. 60י־70ו< לפני ספירת הנוצרים, ואתונא)