ספר שמיני

מינוס מלך כרתים שם מצור על מגארה' בעלת בריתה של אתונה . סקילה בת ניסוס מלך מגארה מאוהבת במינוס ובוגדת באביה ובמולדתה' על מנת לעזור לאהובה . היא גוזזת בחשאי את תלתל השני משער אביה' תלתל שהיה ערובה לבטחון ממלכתו ולגורל עמה . מינוס בז לבוגדת בשאט נפש . סקילה הופכת לעוף ים ואביה לעוף דורם . ( 151—1 ) שיבת מינוס לכרתים . תמצית הסיפור על אודות מינוטאוורוס . כתר אריאדנה הופך למערכת כוכבים . ( 182 -152 ) דיידאלוס האדריכל' שבנה את הבלבלת ( לאבירינתוס ' ( נמלט עם איקארוס בנו מכרתים על זוג כנפיים מלאכותיות . איקארוס מסיח את דעתו מהוראות אביו ובופל לים . ( 235—183 ) המאורע עם פרדיכס האומן והמרתו לציפור . ( 259-236 ) ציד חזיר הבר בקאלידון . מלאגרוס הגיבור מנצח . ( 424 -260 ) אהבתו לאטאלאנטה . מלאגרוס רוצח את שני אחי אמו . אמו נוקמת את מותם ושורפת את האוד שהיה ערובה לחיי בנה . אחיותיו הופכות לציפורים . ( 546—425 ) תזווס חוזר מקאלידון לאתונה ושטפון הנהר אכלואוס מעכבו . אל הנהר מזמינו למערתו ומספר לו על אודות האכינאדות ועל פרימלה -547 ) . ( 610 אחד מרעי תזווס מספר את הסיפור על אודות הישישים פילמון ובא...  אל הספר
מוסד ביאליק