ספר שביעי

מדיאה בת אייטס מלך קולחיס מתאהבת ביאזון העומד בראש קבוצת הארגו נאווטים . היא בוגדת באביה ובמולדתה ועוזרת בקסמיה ליאזון . הלה מנצח את השור החוצב להבות אש' אוסרו למחרשת' זורע את שיני הדראקון של מארס ומנצח את הגיבורים שנולדו מן השיניים . הוא רוכש את גיזת הזהב , מפליג לתסאליה ולוקח את מדיאה עמו . ( 158—1 ) מדיאה מחדשת בקסמיה את נעורי אייזון חותנה . ( 296—159 ) היא מעמידה פנים שברצונה לחדש גם את נעוריו של פליאס אחיו שגזל את כסא המלכות מאייזון . בנות פליאס מבשלות בעצת מדיאה את אביהן במים רותחים . ( 349—297 ) מדיאה טסה באוויר ועוברת דרך ערים שונות ( שמטאמורפוזות רבות חלו בהן . ( היא רוצחת את בניה ובני יאזון כדי לנקום מבעלה את בגידתו בה . ( 403—350 ) אייגוום מלך אתונה נושאה לאשה . מדיאה מתנכלת לחיי תזווס ואביו מצילו ממוות במקרה . מדיאה בורחת על נפשה ועם אתונה שמח בתזווס הגיבור . ( 452-404 ) מינוס מלך כרתים מתכונן למלחמה נגד אתונה כדי לנקום את מות בנו . איאקוס מסרב לכרות אתו ברית מלחמה נגד אתונה . קפאלוס שליח האתונאים מתקבל בסבר פנים יפות בארמון איאקוס והלה מספר לו על אודות המגיפה שהשמידה את ה...  אל הספר
מוסד ביאליק