ספר רביעי

בנות מיניאס המלך אף הן מתנגדות לפולחן באכחוס . ( 415—1 ) אין הן לוקחות חבל בחג לכבודו ומספרות סיפורים למען פזר את השיעמום בשבתן על יד הכישור והפלך . ( 54-1 ) ארסיפה מזכירה ראשי פרקים של מטאמורפוזות שונות ומספרת את קורות אהבתם של פיראמוס ותיטבה בכפר בבלי . ( 166—55 ) לווקונואה מספרת על אודות אהביהם של ונוס ומארס ' ( 189—167 ) שאל השמש גילם ונענש בידי ונוס שעוררה בלבו להבה ללווקותואה בת המלך הפרסי . היא הפכה ללבונה ( 255-190 ) וקליטיאה צרתה להליוטרופוס . ( 270-256 ) אלקיתואה אף היא מזכירה ראשי פרקים של גילגולים שונים ( 284—271 ) ומספרת את קורות הנימפה סאלמאקיס בקאריה' שמשכה את הרמאפרודיטוס אהובה אל מימיה ושניהם הפכו לגוף אחד בעל זוויג כפול . ( 388-285 ) אחרי הסיפורים האלה הופך באכחוס את בנות מיניאס לעטלפים . ( 415—389 ) יונו אינה שוכחת את שנאתה לבית קאדמוס ושולחת את טיסיפונה ( רוח רעה ) על אתאמאס' בעלה של אינו ( בתו הרביעית של קאדמוס . ( המלך בשגעונו הורג את ליארכוס בנו . אינו עם מליקרטה בנה בזרועותיה זורקת את עצמה למצולה ושם הופכים השניים לאלי ים . רעותיה הופכות לסלעים ועופות . ( 562—41...  אל הספר
מוסד ביאליק