מטמורפוזות

מוסד ביאליק ירושלים ספרי מופת מספרות העולם בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים בשותפות עם מוסד ביאליק העורך הכללי : ש . ה . ברגמן אוביךיוס ?? . טמוךפתות שני כרכים פובליוס אובידירס נזר מטמור פוזות בחמישה עשר ספרים תרגם מרומית והוסיף מבוא' הערות ומילון שלמה דיקמן שני כרכים  אל הספר
מוסד ביאליק