חטיל.

- אבי משפחת נתינים ( ע"ע ) שעלתה מן הגולה ' עם זרובבל ( עז' ב'נז ; נחמי ז'נט . ( כנראה מקביל לשם חטיל שם העצם הפרטי ח'טל' הבא בערבית דרומית , שמשמעותו אינה ברורה . ריקמנס פתר אותו לפי הוראה אחת של השורש הערבי ח'טל' כלשון מנוול , ואין פירושו . מסתבר . נות הסביר את השם לפי הוראה אחרת של אותו השורש הערבי , כלשון פטפטן .. ; ואולי אפשר -להשוותו אל שם הצמח חנט'ל ( בערבית . ( NOTH , IPN , 229 ; RYCKMANS 1 , 298 n  אל הספר
מוסד ביאליק