מפתח השמות והעניינים

א . שמות אישים , אלים ודמויות מיתולוגיות אגאממנון Agamemnon 82 , אגאתארכוס Agatharchos 133 , 130 , אואגוראס Euagoras 142 , אובול 1 ס Eubulos 144 , אוגוסטוס Augustus 230—226 , אוגיאם Augeias 93 , 92 , א 1 דיםוס Odysseus , 138 , 135 , 108 , 106 , 34 , 31 , 193 198 , 193 אודיקוס Eudikos 155 , אוטיכידס Eutychides 179 , אוינומאוס Oinomaos 98 , 96—93 , אוינ 1 פ 1 יוס Oinopoios 69 , אולר , מטלה Avle Metelle 217 , 215 , אולטום Oltos 69 , אומנס Eumenes 34 , אומפאלי Omphale 199 , 198 , אוס Eos 106 , 105 , א 1 סיריס Osiris 269 , 267 , אפומפוס Eupompos 154 , אופורבוס Euphorbos 57 , אופרוני 1 ס Euphronios 83 , 80 , אופראנ 1 ר Euphranor 11 , אירופה Europa 39—38 , אוריסאקס Eurysaces 225 , אוריסתום Eurystheus 92 , 49 , אוריפידס Euripides 168 , אוריתיון Eurythion 94 , אורסטם Orestes 83—82 , אורסיפוס Orsippos 44 , אורפאוס Orpheus 144 , 138—137 , 35 , אותימידס Euthymides 82 , 80 , אותימידס , מלך בקטריה 164 , אחוראמאסדה Ahuramazda 262 , אטאלאנטי Atalante 60 , 59 , אטאלוס Attalos 169 , אטלאס Atlas 276 , 92...  אל הספר
מוסד ביאליק