הקיסר תיאודוסיוס א בתאו בקירקס,תבליט בבסיסו של א1בליסק