פרק שבעה־עשר אמנות המזרח ההלניסטי־רומאי

רזרבות ההלניסטית' שעלתה והציפה את קדמת אסיה אחר אלכסנדר ויורשיו' תקיפותה היתד . עצומה כל כך , עד שתחילה היה דומה כאילו אין לך דבר שיעמוד בפניה . אולם לסוף הושמו גם לה גבולות על ידי מסיבות הזמן והמקום . התקשטות ההלניזם נעצרה במרחק מסוים ממכורתו , אם גם טווח פעולתו היה עצום לפי תנאי התקופה העתיקה . הוא לא עבר עומק מסוים בסולם החברה . וכן היו תחו מים מסוימים בחיי החברה' שמטבעם לא היה להלניזם שליטה עליהם . מגבלותיה של ההתפשטות ההלניסטית נקבעו ראשית כול לפי המרחק . החדירה ההלניסטית היתה עמוקה יותר כל שפעולתה היתד , סמוכה לחופי הים התיכון . ים זה היה שטח התקשורת היעיל ביותר שבין יוון למזרח . מזרחה ודרומה הולכת ונחלשת בהדרגה ההשפעה ההלניסטית במידת התרחקות המקום מחופי הים לתוך יבשת אסיה ואפריקה . זהו כלל התפשטות ההלניזם במובן האופקי . במובן המערכה החברתית האנכית פעלה ההתייוונות ביתר עצמה בשכבות החברתיות העליונות' הואיל ואלה היו נאלצים מחמת מעמדם לעמוד במגע מתמיד עם השליטים היווניים . נגע הגזענות היה אמנם בדרך כלל זר לעולם ההלניסטי אולם החברה ההלניסטית הכירה רק במי שקיבל השכלה יוונית ' ( רוחני...  אל הספר
מוסד ביאליק