פרק שנים־עשר הציור ההלניסטי

בהשוואה לפיסול הרי הציור היווני בכללו , וההלניסטי בפרט' אינו מוכר לנו די 1 מסיבה טכנית : התמונות המצוירות' בין שהיו תמשיחי קירות ובין שהיו ציו רים על גבי לוחות עץ' לא נשתמרו מחמת חולשת החומר בהשוואה לפםלי אבן . הקירות התמוטטו ונפלו ולוחות העץ נשרפו או נשחתו . בתקופה ההלניסטית דלל גם מקור אחר לתולדות הציור' כפי שנזכר לעיל ! אז פסקה יצירת כלי חרם מצוירים' שבהם נשתקפה בדורות הראשונים גם אמנות הציור 'הגדולה . ' רק פה ופה' בעיקר ברצפות פסיפס העשויות חומר קשה ויציב יותר והמונחות במפלס במוך ומשתמר טוב יותר בעת חורבן הבתים' רק ברצפות אלה נותרו העתקי יצירות' המשלימים לתמונות ולתמשיחים המועטים' ששרדו בארצות חמות ויבשות' בספר המדבר המצרי או הסורי . מיעוט יצירות הציור היווני שבידינו משווה חשיבות מיוחדת למימצאי האתרים' שנתכסו לבה בעת ההתפרצות הנודעת של הר הגעש וזוויוס בשנת 79 לסה " נ והם : פימפאי ' הרקולאנום' םטאביה ובוםקוראלי . תושבי הערים האלה' השוכנות באיטליה הדרומית' היו מקצתם ממוצא יווני . ההתיישבות היוו נית בחוף קאמפאניה הגיעה עד נאפ 1 ליס ( נאפ 1 לי , ( שגם שמה מעיד על מוצא זה . אולם גם המ...  אל הספר
מוסד ביאליק