פרק אחד־עשר הפיסול ההלניסטי

מבחינה ר ) יסטורית וכרונולוגית זמנה של התקופה ההלניסטית הוא ממות אלכםנ דר מוקדון עד כיבוש מצרים בידי הרומאים , והן השנים 30—323 לפני סה " נ . אולם הגדרה היסטורית כרונולוגית זו אינה הולמת את המציאות האמנותית , שאין לכלאה בגדרי זמנים קצובים . באמת אין האמנות של התקופה ההלניסטית אלא התקופה האחרונה של האמנות היוונית היוצרת' ובראשיתה היא המשכן של המגמות האמנותיות והרעיוניות של המאה הרביעית . אבל במאה הראשונה לפני סה " נ חרב מעיין היצירה היוונית' וכאן תחילת תקופתה של אמנות החיקוי הקלאםיציסטי : ואף על פי כן ניכרת השפעת האמנות ההלניסטית במזרחו של האימפריום הרומאי עד סוף המאה הרביעית לסה " נ . כתוצאה מכיבושי אלכסנדר והתבססות יורשיו גדל מרחב המחיה היווני והגיע עד גבולות הודו' אם כי לא היה שלטון התרבות ההלניסטית שווה בכל מקום . על כל פנים נהפך מאז האגן המזרחי של הים התיכון לתחום של פעילות תרבותית יוונית' שחדרה אל מעמקי התודעה של העמים היושבים שם . המהפכה בחיי יוון עצמה לא היתר . פחות חשובה . תחת מעגל החיים הצר של הפוליס הישנה' שמרובים היו קשייה המדיניים והכלכליים , נפתחו עתה בפני אמני הדור תחו ...  אל הספר
מוסד ביאליק