פרק עשירי האמנות הבתר־קלאסית והטרום־הלניסטית

בדברי הימים אפשר להבחין בשני סוגים של תקופות : באלה עומד עניין אחד וחשוב במרכז חיי החברה והוא השולט בגלוי בכל חזיונות החיים ! ובאלה התודעה החברתית מתפצלת למגמות ולכיוונים הנבדלים זה מזה , ולכאורה אין רואה בעין נושא מרכזי , המשמש יסוד האחדות בחיי החברה וביצירותיה האמנו תיות . אבל פעמים גופה של הבחנה זו לוקה בטעות ראייה , ואין כוחה יפר , אלא בפני הדברים , ובאמת אין העניין הנראה כמרכז אלא כסות לפיצול מגמות העמוקות מן העין ; או להיפך : אין הפיצול הנראה אלא מדומה , ובאמת הוא מבטא ריבוי צדדים של דבר אחד שהוא עיקר ומרכז הכול . התקופה שבין סיום המלחמה הפלויפונסית ( בשנת 404 לפני סה " נ ) ובין מות אלכסנדר מוקדון 323 ) לפני סה " נ ) היתד . מפוצלת בעין ומאוחדת בהווייתה . מתוך מערבולת של תהליכים מדיניים , דתיים ורוחניים מבצבצת ובולטת עובדה מרכזית אחת ! המצוקה הכלכלית שפשטה עם סיום המערכה הגדולה בין אתונה לספארטה , ואשר פגה רק בסוף המאה הרביעית לאחר כיבוש המזרח ואוצרותיו בידי המקדו נים וחילות היוונים שנתלוו להם . מצוקה זו מתבטאת בכל תחומי החיים : בירידת מספר האוכלוסייה , בעניות ההולכת וגוברת , בי...  אל הספר
מוסד ביאליק