האלים באפריז של הפארתנון (ארס ודמטר מימין,אפרודיטי וארוס משמאל)