פרק תשיעי האמנות הקלאסית בגדולתה

( א ) הפיסול יעקב בורקהרדט אמר על המאה החמישית , שהיתר . יאותה המאה אשר הביאה להלנים לאחר בוקר של זוהר ערב של'תוגה . ' ואכן התקופה שבין סוף מלחמות פרם ובין סוף מלחמת פל 1 פ 1 נסום היא התקופה' בה נולדו היצירות שזכו לשם ' הקלאסיות' בה " א הידיעה , והיא גם תקופה בה חל שינוי עמוק בתודעה היוונית . שינוי זה היה תוצאה של משבר חמור במחשבה ובחברה כאחת' משבר שמקורו באכזבה ובייאוש — ייאוש מהמבנה החברתי היסודי של ההלנים' זו הפילים , ואכזבה מאורח החיים האופייני לפוליס . באותה מאה גורלית מאכזבת הפוליס בכל התחומים . בתהום היחסים הכלל הלניים מתפרקת הברית בין אתונה לספארטה ושאר ערי יוון' אותה ברית , שלזכותה יש לזקוף את הניצחון על פרס והצלת חירותה של הלאס . טבעי הדבר' שלאחר המלחמה פונים בעלי הברית עורף זה לזה ; שורשו בטבע האדם ומחוקי היסוד של הפסיכולוגיה המדינית הוא . ואף על פי כן ראו בזה בני הדור , שעדיין זכורים היו להם הימים הגדולים של םאלאמים ופלאתאי , כשלון רעיון האחדות ההלנית . מעתה התחדש המאבק הישן בין אתונה לספארטה' והיה מסוכן יותר מקודם — מפני שכל אחת מהן עמדה עתה בראש ברית של ערים רבות . בעלי ...  אל הספר
מוסד ביאליק