נפילת טרויה ‭')‬איליופר־ סיסי‭.(‬ציור כד של אפיק־ טט1ס הצעיר (צייר קלאופראדס)