[לעמי ‭:77‬ ראש אריסטוגיטון משוחזר לפי העתק אחר] קוטלי הטיראנים