פרק שביעי ערב המאבק עם פרס: הסגנון הארכאי בפריחתו והמעבר מן התקופה הארכאית לקלאסית

מספרים שבשעה שראה הצייר הנורבגי המפורסם אדווארד מוגר בפעם הראשונה את תמונותיהם של כמה ציירים גרמניים מן האסכולה שלפני מלחמת העולם הראשונה' הוא זעק . 'זמנים נוראים באים עלינו . ' הוא חזה כנראה באמנות אכם פרסיוניסטית זו את ניצניו של הלך רוח' שהביא לידי שתי מלחמות עולם על כל זוועותיהן . אין זה המקרה היחיד' שבו בישרה המגמה האמנותית את המאו רעות' העומדים להתרחש במישור החברתי והמדיני . ביוצא בזה נוכל לראות במה שאירע ביוון בסוף המאה השישית וראשית המאה החמישית לפני סה " נ' ערב ההתנגשות עם פרס . כיבוש הערים היוניות בידי פרס' המרד היוני במלך הפרסי 494—499 ) לפני סה " נ ' ( מרד שנתמך על ידי אתונה' ודיכויו ביד קשה על ידי הפרסים — כל אלה בישרו את בואה של מלכות עצומה' העלולה לסכן את בבת עינם של היוונים' את עצמאות עריהם . ברור היה כי הגישה הקלה לחיי המדינה והעידון המוגזם בהליכות החיים החברתיים' שהיו נוהגים בימי הטיראנים , לא היו עשויים לעמוד ליוונים בעת הסערה הבאה עליהם . הערים היוניות' בהן קמה לראשונה אותה תרבות של חדוות החיים' נפלו זו אחר זו בידי האויב . באתונה עצמה בא הקץ על שלטון הטיראנים המרס...  אל הספר
מוסד ביאליק