ציור כד מהעיר קירי שב־ אטרוריה: הראקלס בחצר בוסיריס