ציור על קנקנו של אכסקיאס : שני הדיוסקורים חוזרים לביתם