ציור על קערה לאקונית: ארקסילאוס,מלך קיריני, על סיפון אוניית־מסחר