פרט מאפריז מלחמת האלים והענקים מבית האוצר של סיפנוס: קיבלי והראקלס