פרט מאפריז מלחמת האלים והענקים,בית האוצר של סיפנוס : אפולו וארטמיס במערכה עם קנתרוס