פרק חמישי האמנות היוונית בתקופת שלטון האריסטוקראטיה

התפתחות המסחר הימי וההתפשטות היישובית שבאה בעקבותיה גרמו לעלייה ברמת החיים החומרית וחיזקו בייחוד את השכבות שהיו מספקות את סחורות היצוא היווני ובעיקר יין ושמן . אלה היו בראש וראשונה בעלי האחוזות הגדו ' לות' שגברו על מעמד האיכרים' הדיחו את המלוכה והקימו במקומה את המשטר האריסטוקראטי . כבר באמצע המאה השמינית איבדו המלכים באתונה ובספארטה את מעמדם המיוחד . ברוב המדינות היווניות היו מושלות עתה משפחות האצולה , אלו האופאטרידים ' ) בני אבות טובים , ( ' שהם משפחות האצולה בכל עיר ועיר , כגון הבאכחידים בקורינתוס , הפנתילידים במיטילני ' הבאסילידים באךתרןה והאאקידים באיגינה . משפחות אלה החזיקו ברוב האדמה לאחר שהכניעו את האי כרים הבינוניים והקטנים . שליטתה של האצולה היתה מיוסדת על ידיעת החוק האלוהי ( הם שימשו ככוהנים ובמפרשי הנבואות ' ( על בקיאותה בחוקי המדינה , שלא היו עדיין כתובים ועל עושרה וכוחה הצבאי — כל עוד היתה יד הפרשים המשוריינים על העליונה . בני האצילים עמדו גם בראש תנועת ההתיישבות' ששימשה להבטחת שלטונם , כי באמצעותה הורחקו מן המדינה מחוסרי הקרקע וכל הנצרכים שאינם מרוצים בכלל . האצולה היתה...  אל הספר
מוסד ביאליק