פרק רביעי האמנות היוונית במאבקה עם המזרח

בסוף המאה השמינית לפני סה " נ חל שינוי רב משמעות בעיטור כלי החרס היווניים . ראשית שינוי זה מצוי לאו דווקא באתונה אלא בעיר המסחרית הגדו לה קורינתוס , השוכנת קרוב למיצר היבשה ( איםתמום ) שבין שני הימים , האיגיאי והאדריאטי , ומחבר את גופה של יבשת יוון עם חצי האי פלופונםום . בעיר זו התפתח הסגנון החדש המכונה פרוטו קורינתי 620—725 ) לפגי סה " נ . ( קדרי אתונה' שבתקופה הגיאומטרית היו חלוצי המגמה האמנותית' הלכו עתה בתלם , אגב פיגור מסוים בזמן , אחר מתחריהם הקירינתיים . הסגנון הפרוטו אטי , המקביל לסגנון הפרוטו קודינתי , מתחיל רק בשנת 710 בקירוב ומסתיים בשנת 600 לפני סה " נ . המהפכה הסגנונית שחלה בסוף המאה השמינית לפני םה " נ אינה מהפכה שלמה . אדרבה , יש צדדים השווים בסגנון הגיאומטרי ובזה שבא אחריו ! למשל ' , אימת הריקי מצויה בשניהם , וכן עקרון מערך דמויות מסוגנן . ואולם בדרך כלל יש הבדלים יסודיים ושינויי נוסח בין שני הסגנונות . בעיטור הגיאומטרי הדגמים הממלאים את השטח הם דגמים הנדסיים , העשויים קווים ישרים והנמשכים להלכה ליאין קץ . ' הם נערמים זה על גבי זה או חוזרים ונשנים זה ליד זה . לעומת זה ...  אל הספר
מוסד ביאליק