פרק שלישי ראשית האמנות היוונית — אמנות הדגם ההנדסי

ההיגיון ההיסטורי מחייב לכאורה' שהאמנות היוונית עיקר ירושתה בא לה מן התרבות' שקדמה לה בארצה היא . ואולם בנקודה זו אנו נתקלים באחד הפארא דוכסים של המחקר בימינו . זה שמונים שנה ידוע' שלתרבות יוון קדמה בארצה תרבות אחרת' המכונה מיבויאית בצורתה הכריתית ומיקןיגית בצורתה היבשתית . תרבות מינואית מיקינית זו שקעה כולה באמצע המאה האחת עשרה לפני סה " נ , ואולם התרבות היוונית כמלוא דמותה קמה רק בראשית המאה השמינית לפני םה " נ . בין שתי התרבויות מפריד אפוא ר ווח זמן של מאתיים וחמישים שנה בקירוב' שהם ימי פער היסטורי ותרבותי באיזור זה , כעין 'ימי הביניים' של יוון , תקופה של שקיעה תרבותית ללא כתב וכמעט ללא אמנות . החוקרים הסיקו , שיש להסביר את הפער הזה על פי פער אחר , שאירע בתולדות אירופה בין שקיעת האימפריום הרומאי ותרבותו ובין תחיית התרבות האירופית החדשה בימי הביניים , פער שגם זמנו היה כשלוש מאות שנה . הם הניחו , כי לשקיעת התרבות המיקינית גרמה פלישה של עמים חדשים ליוון . גם כאן אירעה כעין ' נדידת עמים . ' נדידה זו הרמה את יסודות התרבות הישנה , השמידה את מעוזי המיקינים , ועברו מאתיים שנד 1000—1200 ) . ...  אל הספר
מוסד ביאליק