תולדות האמנות הקלאסית

מיכאל אבי יונה מחקרים באמנות ובתולדותיה העורך הכללי : משה ברש תולדות האמנות הקלאסית מאת מיכאל אבי יתה לרעייתי היקרה לח וה שלבה קרוב כלבי לתוכו של ספר זה . המחבר תולדות האמנות הקלאסית מאת מיכאל אבי יונה מוסד ביאליק  אל הספר
מוסד ביאליק