אריוך.

_ א ) מלך אלסר ( ע"ע ' ( בן בריתו של כדרלעמר ( ברי יד'א'ט . ( הסברות שהובעו' כי הכוונה היא לורד סן או לרים סן מלכי לרמה' הופרכו ובטלו בזמן האחרון . ייתכן' שזהו שם הודו איראני ( אריכ' אולי : ראוי לכבוד' נכבד — . ( ב ) רב טבחיא די מלכא ( דנ' ב'יד , ( המכונה גם שליטה די מלכא ( שם'טו ' ( שר חשוב בחצר נבו כדנאצר מלך בבל . עליו הטיל נבוכדנאצר להרוג את כל הכמי בבל' לאחר שלא הצליחו לפתור את חלומו . כנראה אין השם אכדי , ואולי יש לפרשו כשם איראני עתיק ( אריכ' עי' למעלה' א . ( Amsterdam 1946 , 17 BOHL , BiOr 2 ( 1945 ) , 66 ; idem , King Hammurabi of Babylon , MACRAE , NPN , 204 ; DE VAUX , RB 55 ( 1948 ) 333 ; F . M . TH . 23 ; W . F . ALBRIGHT , BASOR 78 ( 1940 ) , 30 ; GELB-PURVES- SCHEFTBLOWITZ , AAT , 79 ; F . M . TH . B 6 HL , AO 29 ( 1930 ) , ב '' מ  אל הספר
מוסד ביאליק