הערות

מבוא 1 עולמם של סיפורי ברנר [ לעמי 1 [ 16—11 המונח של 'דמות המרכז' הנקוט אצל סדן ( בין דין , עמ' ( 137 בא לציין את מקומה האנושי והרוחני של הדמות הבינרית בעולמה . ואילו במונח 'דמות מרכזית' מתכוון אני לפונקציה הספרותית , שהגיבור ממלא ביצירה מסוימת ביחס לדמויות המשניות , בדרך הטבע 'דמות המרכז' משמשת גם לעתים קרובות דמות מרכזית , אך יקרה גם כי הגיבור הלא ברנרי יעמוד במרכזה של יצירה , או שדמות המרכז תתייצב בשוליה של יצירה . 2 רבים ממבקרי ברנר עמדו בהרחבה על טיבה של דמות זו , וראה למשל הומלסקי , ( הזמן , , ( 1914 טשרנוביץ ( עם שחר , ( לחובר ( ראשונים , עמ' , ( 303—301 מ . מגד ( מבפנים , ( סדן ( בין דין , עמ' , ( 138—137 פרידמן ( ברנר , עמ' , ( 19—8 צמח ( מסה , עמ' , ( 32 י . רבינוביץ , ( התקופה , עמ' , ( 466—463 ר . שזר ( מסות , עמ' . ( 85—84 פרידמן מגדיר יחיד זה בשם 'מופקר , ' ואילו רבינוביץ דוחה תפיסה זו בלגלוג . לחובר מדגיש את נטיית ההפנמה שלו . תיאור מצוין ומדויק נותן ד . סדן במאמרו . הומלסקי מדגיש את העובדה כי יחיד זה אינו סתם אדם פרטי , אלא יש בו משום הגלמה טיפוסית של יחיד עברי . ואילו...  אל הספר
מוסד ביאליק