רשימה ביבליוגראפית

1 הרשימה להלן מורכבת משלושה מדורים : ( א ) כתבי ברנר , כפי שהוזכרו בגוף המחקר ; ( ב ) מדור עברי , המכיל בעיקר מאמרים ומחקרים על יצירת ברנר , על דמותו ועל תקופתו הספרותית ; ( ג ) מדור לועזי , המורכב בעיקר ממחקרים תיאורטיים , שנעזרתי בהם בדיוני על סוגיות שבתחום העיצוב האומנותי . ברם , מאמרים תיאורטיים כתובים בעברית יימצאו במדור ב , ואילו מאמרי הערכה על ברנר הכתובים בלועזית יימצאו במדור ג , 2 האות לי המופיעה בהערות משמשת סימן שהערך הנזכר נמצא ברשימה ג הלועזית . 3 מאמרים ורשימות המכונסים בקבצים , שלא משל מחבר אחד , יסומנו בשם העורך וסימן הקובץ . 4 כתבי העת הבאים יסומנו כדלהלן הפוה"צ — הפועל הצעיר Germanisch-Romanische Monatschrift — O / iAf und Geistesgeschichte Deutsche Vierteljahresschrift fur Literatur-Wissenschaft — D . V . J א . כתבי ברנר סימן ערך מסומן ברנר ( כל כתבי ) י . ח . ברנר , כל כתביו , הוצאת הקיבוץ המאוחד , כרך א , 1955 כרך ב , 1960 כרך ג 1967 ברנר ( עמק עכור ) י . ח . ברנר , מעמק עכור / ציורים ורשימות , ורשה , הוצאת תושיה , תרס"א ברנר ( מאפו ) י . ח . ברנר , אברהם מאפו — זי...  אל הספר
מוסד ביאליק