פרק ראשון המוצא

שלושה מוקדים הם הבונים את הסיפור הקצר והחסכוני הזה : המוקד הראשון , ולכאורה המרכזי , הוא קבוצת המהגרים , בחינת קולקטיב כמעט אלמוני , המגיע למושבה , שבה גר ועושה מורה הפועלים . קיומה ובואה של קבוצה זו נרמזים תהילה אך בגדר שמועה , המתממשת רק בהמשך . בשעה שמגיעים הפליטים למקום , גורמים הם לפעילות מה כדי לסייע להם או גם להרחיקם מן המושבה , ובהמשך מצטרפים אליהם 'טראנס פורטים' נוספים , המציגים את מצבם כמצב ללא פתרון וללא מוצא . את המוקד השני , ולדעתי החשוב והמשמעותי ביותר , מהווה מורה הפועלים עצמו , אשר בוא המהגרים מניעו לכלל פעילות פנימית וחיצונית , למאבק עם העומדים לו לשטן ולבסוף לנסיגה מוותרת . עולמו , כפי שהסיפור מציגו , מוגדר על ידי התרחשות חיצונית הקשורה במהגרים , אך זו זוכה לטראנספורמאציה נפשית , המעניקה ליצירה זו את עיקר ערכה ומשמעותה . המוקד השלישי הוא צדדי , והוא משותף לשניים הקודמים ויוצר מעין חיבור ביניהם —הלא הוא פרשת התינוקת הגוססת בתחילה , המתה והמובלת לקבורה לקראת סוף הסיפור . ראשית הופעתה כמין פריט עגום ביותר בקבוצת המהגרים הכוללת , המבליט את מצבה הפיסי הירוד של הקבוצה כולה...  אל הספר
מוסד ביאליק