ב. זווית־הראייה של מספר־עד

השימוש המרובה , שעושה ברנר בקונבנציה של מספר עד בסיפוריו הארוכים והקצ רים , עלול היה להביאו לכלל אחידות יתירה במבנה סיפוריו אלו : הפרשיות שאירעו לדמויות הבדויות של הסיפורים דומה שהן זהות כמעט לאלה שעברו על היוצר עצמו , ועל כן מסופרות הן באמצעות איזה 'אני' בצורה ובלשון כה א 1 תנטית וישירה , שכמעט מסתירה מהותן הבדויה . מספר זה טורח להציג את שאירע לו כנתינתו הראשונה , והדבר נעשה תוך נאמנות לעובדות ולמצבים המקוריים . ברם על נקלה ניתן להוכיח , כי ברנר מעניק לקונבנציה של המספר העד הבדוי משמעות ספרותית , שאין להסבירה רק על פי הצורך האישי של היוצר בווידוי אוטוביוגראפי בלבד . מנצל הוא אפשרויות מגוונות באורח שונה מיצירה ליצירה ובונה את המספר שלו , את זיקתו של מספר זה אל העולם המסופר ואת מתח הזמן בין שעת הסיפור לבין שעת ההתרחשות בצורה עשירה ומתחדשת מסיפור לסיפור . המעמד והפונקציה של מספר עד מעטים הם הסיפורים , שבהם שומר המספר העד של ברנר על אובייקטיביות בלתי מעורבת כלפי העולם המעוצב על ידיו . 20 מעין זו מצויה רק בכמה מן הסיפורים הקצרים הראשונים , כשהעד נפגש לראשונה , ובדרך מקרה כביכול , עם הדמ...  אל הספר
מוסד ביאליק