פרק רביעי מרכיבי הרצף הסיפורי

בפרקים הקודמים ביקשתי לתאר את היסודות הסיפוריים השונים , שהם בעצם פרי הפשטה מושגית , המתבצעת מצד הקורא באלרח טבעי r כיוון שהדמות הסיפורית מהווה ביצירת ברנר את המרכז והעיקר הסיפורי , נידון יסוד זה בהרחבה רבה . ברם דמות זו על תחומיה , פניה והתגלויותיה , אינה אלא קונסטרוקציה רוחנית , שהקורא בונה אותה לעצמו ; היא אינה מופיעה ביצירה מרוכזת ומגובשת באחת מפינותיה , אלא היא סך הכול המצטרף ועולה מתוך שפע רב של מלים , משפטים , פיסקות ופרקים הבונים את האירועים המסופרים . בסיפור גופו היא מפוזרת ומקוטעת בצורה בלתי רציפה לפי צרכים סיפוריים שעקרונותיהם נעוצים בתחום מבני שונה . הדמות , וכמוה הרקע הסיפורי המעוצב ביצירה , המשמעות הרעיונית ושאר מרכיבים גדולים מהווים אפוא אך היבטים מופשטים למדי בדיון ובתיאור הספרותיים , הנגזרים לעתים באורח בלתי מודע על ידי הקורא בשעת קריאתו את היצירה כולה . ברם יצירה זו מורכבת קודם לכול מלים , משפטים וחטיבות גדולות יותר הבונות את הרצף הסיפורי כולו . את המרכיבים השונים של רצף זה הנקלטים תוך כדי קריאה מיינו תאורטיקנים שונים לפי תפקידם ומעמדם בתוך הזמן המסופר י . הללו עמדו ע...  אל הספר
מוסד ביאליק