א. אמצעי־עיצוב ישירים

ניסוח מסכם גם בשעה שברנר בא לעצב תחומי התודעה , הניתנים על נקלה לניתוח מושגי , עומדות לפניו שתי דרכים של עיצוב . הדרך הראשונה היא דרך הסיכום וההכללה . רגשות ומחשבות , שהתמידו לשלוט בלב הגיבור במשך תקופות מסוימות , מתוארים בין באמצעות המספר היודע כול ובין באמצעות המספר כעד וכגיבור , שכבר התרחק מרגע החוויה שהוא בא לספר עליה . גם כאן וגם כאן מעיד ה'ניסוח המסכם' לא רק על עמידה מרוחקת ומתבוננת מן הצד , אלא גם על ארגון והשלטת סדר חדשים , אשר יש בהם עצמם משום מתן פירוש , בין גלוי ובין מובלע , לחוויה המעוצבת . בדומה ל'מסירה' המסכמת והמארגנת פרקי התרחשות חיצוניים , גם ה'מסירה הפנימית' משחזרת תקופות של רגש ומחשבה בעלי משך קבוע ומתמיד , החוזרים ונשנים בלב האדם בפרק הזמן המתואר . ב'בחורף' מרובים עדיין קטעים מסכמים מסוג זה . המספר , המבקש לספר על תקופת התפתחות של כעשרים שנות חייו , נאלץ באורח טבעי לסכם פרקי זמן ממושכים שבהם שלטו בו רגשות או מחשבות מסוג מסוים , והוא נזקק לשם כך ל'ניסוח המסכם . ' על כן מרובות במיוחד בפרקי הילדות פסקות מסוג זה : 'שנות רקבוני בקלויז מתחלקות לשתי תקופות . בראשונה היית...  אל הספר
מוסד ביאליק