ב. הסיפור הארוך

' הסיפור הארוך' אינו בגדר סוג ספרותי מוכר ומוגדר כדוגמת 'הסיפור הקצר' או ה'רומאן' י . 21 גם אם נעניק לל את השם היומרני מעט 'נובילה / לא נצא נשכרים , כי מצד אחד דומדו שרוב הנסיונות לתאר ולהגדיר את ה'נובילה' הגדרה מספקת ' כלשהי נכשלו ונתקלו בהגדרות נגדיות הבטוחות לא פחות באמיתן ; - 1 ומצד אחר , אם נקבל הגדרה אחת או אחרת אפילו כנקודת מוצא , יתברר במהרה כי חלק ניכר של הסיפורים הארוכים של ברנר ושל בני דורו העבריים לא יתאמו בשום אופן למיטת הסדום של אותה קביעה שרירותית . כפי שנהגתי בדיון בחטיבת הסיפורים הקצרים , אצא אפוא גם ביחס לסוג שני זה מן העיקרון הטכני של היקף חיצוני , ואתייחס הפעם לאותן היצירות של ברנר המגיעות ל 40—10 עמודי דפוס בהוצאה הכוללת . בקבוצת הסיפורים הנמנית בסוג זה מעוצב לרוב , אם כי תוך הדגשה משתנה , עולם ברנרי טראגי , אשר דבר אין לו עם הנעימה הקלילה או הסאטירית העוקצת המאפיינת את הסיפור הקצר . אף לשונו של המספר בסיפורים ארוכים אלה מצטיינת בצביונה האישי והרגשי , המביא במקצת לצמצומו ( אף כי לא לביטולו ) של המרחק שבין המספר לבין גיבוריו . במרכזן של רוב היצירות האלה ( אולי חוץ ...  אל הספר
מוסד ביאליק